Slægtsforeningen

Hvad beskæftiger foreningen sig med?

Foreningen samler interesserede på alle niveauer til spændende foredrag om forskellige historiske emner, mest med lokal- eller slægtshistorisk indhold.
Foredragsholderne hentes fra hele landet. Foredragene afholdes ofte i samarbejde med Grenaa Egnsarkiv, Djurslands Museumsforening, og Folkeuniversitet, som foreningen har et tæt samarbejde med.Herudover afholdes kurser og klubaftner i bl.a. læsning af gotisk håndskrift, skriveteknik, edb og slægtsforskning. Foreningen udsender to gange årligt nyhedsbreve med aktuelle informationer og nyheder. Endelig afholder foreningen ekskursioner, f.eks. til landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, samt en årlig juletur.

Hvor og hvornår?

Alle klubaftener, og kurser afholdes på Grenaa Egnsarkiv på museet, Søndergade 1, 8500 Grenaa. Foredrag afholdes  den første tirsdag i hver måned i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 85  Grenaa. Hvornår det enkelte arrangement foregår kan ses i dagspressen eller i foreningens mødeprogram. Starttidspunktet er fast kl. 19.00.
Alle er altid velkommen til at møde op til foreningens arrangementer og få inspiration til sin egen forskning og møde andre historisk interesserede. Her kan man også få hjælp til sin egen forskning. Foredrag koster: 50 kr. for ikke medlemmer.

Hjemmeside.

På foreningens hjemmeside findes, foruden anelister og foreningens nyhedsbreve, bl.a. det aktuelle mødeprogram. Adressen er: www.djursslaegt.dk.

 
Slægts- og lokalhistorie gør historien levende.

Langt det meste af det, der var en gang, er gået tabt, da ingen nulevende husker det. Meget som ikke skulle være glemt, er for altid forsvundet, men noget af det kan genfindes i skriftlige kilder.
Gennem slægts- og lokalhistorie kan man få et reelt billede af det, man kalder ”de gode gamle dage”, og dermed en større forståelse af sin familie, og i sidste ende også af sig selv.
Nogle vil spørge, hvad vedkommer fjerne og for længst afdøde forfædre mig, men hvis bare en af hvert menneskes utallige direkte forfædre ikke havde levet, var der et manglende led i blodlinien, og ingen af vi efterkommere ville havde levet. Det er netop det spændende ved slægts- og lokalhistorie, der gør fortiden både levende og vedkommende på en personlig måde. 

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland.

Både slægts- og lokalhistorie er spændende fritidsbeskæftigelse og interessen herfor er i disse år stærkt stigende. Den stigende interesse for fortiden kan også mærkes i Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland, der siden stiftelsen i 1980 er vokset støt og efterhånden har over 125 medlemmer.
Mere end 40 steder i landet findes slægt- og lokalhistoriske foreninger, der afholder møder, arrangerer kurser, arkivbesøg m.v. En liste over foreningerne findes i bogen ”Hvem Forsker Hvad”, som de fleste biblioteker har. Foreningerne udgiver i fællesskab bladet ”Slægten”.
Desuden findes der to landsdækkende foreninger: Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, der udgiver ”Personalhistorisk Tidsskrift” og foreningen DIS Danmark, der udgiver ”Slægt og Data”.