program efterår 2020

Tirsdag den 1. september  2020  kl. 19.00
 
Foredrag om Grenaa Havns historie indtil 2013 v/lokalhistoriker 
Jens Daugaard, Grenaa.
 
Foredraget vil fortælle om tilblivelsen af den nuværende havn og hvordan den i 
de næste 200 år voksede til den havn, som vi kender i dag. Anlægsarbejdet blev 
påbegyndt omkring 1810 med Englandskrigene som direkte årsag hertil. 
Men Grenaa havde jo været havnekøbstad længe før 1810, som foredraget 
også kommer ind på.
 
Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00
 
Foredrag: Skæbner på ”den forkerte side” v/Steffen Lind Christensen
Dansksindede i tysk krigstjeneste i 1. Verdenskrig
 
Foredraget fortæller historien om de godt 30.000 sønderjyske soldater, som 
kæmpede i tysk uniform under 1. Verdenskrig, 1914-18. Sønderjyder var at 
finde på alle krigens fronter, men især skyttegravskampene på Vestfronten 
formede deres krigserfaringer. Udover at gennemgå den sønderjyske 
krigsindsats bredt, vil foredraget også tage deltagerne helt tæt på nogle 
udvalgte soldaters oplevelser og skæbner.
 
Tirsdag den 20. oktober 2020  kl. 19.00
 
Klubaften startende med orientering om ”Mediastream”, 
hvor Bent Kjeldsen, Grenaa Egnsarkiv fortæller om at
søge i alle de digitaliserede aviser.
 
Efterfølgende kan alle spørgsmål tages op.
 
 
Tirsdag den 3. november  2020  kl. 19.00
 
Foredrag om August Krogh v/Helge Kragh.
 
For 100 år siden blev fysiologen August Krogh tildelt nobelprisen for en ny 
teori om, hvordan kapillærerne virker i hvile og ved arbejde. Denne forskning 
var dog kun en mindre del af hans alsidige virke i dansk videnskab og kulturliv. 
Sammen med sin kone og medarbejder, lægen Marie Krogh, var han med til 
at grundlægge dansk produktion af insulin og er således en af forfædrene til 
industrigiganten Novo Nordisk. Foredraget vil give et billede af Krogh både 
som menneske og forsker. 
 
Tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00
 
Klubaften hvor Ivan Jensen fortæller om slægtsforskning i udlandet.
 
Han vil gennemgå nogle af de særlige problemer med at finde slægtninge i 
f.eks. USA, Tyskland, Sverige og Norge.
 
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 19.00
 
Foredrag om herregård og herskab. v/Signe Boeskov
Familien Tang og Nørre Vosborg 1850-1920.
 
Perioden fra midten af 1800-tallet til starten af 1900-tallet bød på store 
økonomiske, politiske og statusmæssige udfordringer og omvæltninger for 
landets herregårde. Samtidig var det paradoksalt nok en epoke, der kan 
betragtes som en gylden tid på godserne, hvor mange herregårde oplevede 
en sidste blomstringstid. Det gjaldt ikke mindst på den vestjyske herregård 
Nørre Vosborg, hvor familien Tangs helt særlige måde at udfylde rollen som 
herskab og godsejere på, var med til at vende krise til opblomstring.