program forår 2020

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00

 

Foredrag ”Den danske vinhistorie” v/museumsinspektør Annette Hoff,

Den Gamle By, Århus.

En fortælling om danskerne og vores forhold til vin fra middelalderen

og op til i dag.

Med baggrund i bogen med samme titel og som er 4. bind i serien om Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie.

 

Tirsdag den 14 januar 2020 kl. 19.00

 

Klubaften som opfølgning på efterårets kursus, hvor kursisterne – og

gerne også andre – kan møde frem og få hjælp med opståede problemer

omkring slægtsforskning.

 

Tirsdag den 21 januar 2020 kl. 19.00

 

Klubaften startende med orientering om slægtsforskning ved hjælp af

DNA v/Ivan Jensen. Efterfølgende kan alle spørgsmål tages op.

 

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00

 

Foredrag ”Christian 2. - politik og personlighed” v/lektor Lars Bisgaard,

Syddansk Universitet.

Foredraget vil forsøge nærmere at belyse Christian 2.'s eftermæle.

Meget taler for, at man nok ikke uden videre skal købe billedet af ham

som en uligevægtig konge.

 

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00

 

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab herunder fastsættelse af kontingent for 2021

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Evt. forslag til behandling skal fremsendes til formanden

senest 10. februar 2020.

 

Efter generalforsamlingen vil der være et lokalhistorisk foredrag.

 

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00

 

Foredrag ”Aagadeskatten i Grenaa og Danmarks middelalderlige møntvæsen” v/museumsinspektør

Thomas Guntzelnick Poulsen, Museum Østjylland.

I 1910 blev der i Grenaa fundet en meget stor skat fra middelalderen bestående af over 12.000 mønter nedgravet i et lerkar. Fundet fortæller meget om, hvorledes møntvæsenet var opbygget i middelalderen.

 

 

Tirsdag den 17 marts 2020 kl: 19.00

Klubaften startende med orientering om ”Mediastream”, hvor man kan søge i alle de digitaliserede aviser v/Bent Kjeldsen, Grenaa Egnsarkiv.

Efterfølgende kan alle spørgsmål tages op.

 

 

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.00

Foredrag om Grenaa Havns historie indtil 2013 v/lokalhistoriker Jens Daugaard, Grenaa.

Foredraget vil fortælle om tilblivelsen af den nuværende havn og hvordan den i de næste 200 år voksede til den havn, som vi kender i dag. Anlægsarbejdet blev påbegyndt omkring 1810 med Englandskrigene som direkte årsag hertil. Men Grenaa havde jo været havnekøbstad længe før 1810, som foredraget også kommer ind på.


 


 


 

Bemærk!

 

Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset

Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00 (store Momme)

 

Klubaften, og generalforsamling

foregår i mødelokalet på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1,

 

8500 Grenaa 

 

 

 

 


Forside