Trykning af slægtsbog

Du kan få lavet en smuk slægts - eller erindringsbog af dit indsamlede og skrevne materiale.

Enten til dig selv, eller som gave til familie og venner.

Hornslet Bogtrykkeri har stor erfaring med at producere slægts - og erindringsbøger og kan

vejlede dig i format, opsætning og papirvalg.

Find kontaktoplysninger her: http://www.hornslet-bogtrykkeri.dk