Foredrag

program forår 2020

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00

 

Foredrag ”Den danske vinhistorie” v/museumsinspektør Annette Hoff,

Den Gamle By, Århus.

En fortælling om danskerne og vores forhold til vin fra middelalderen

og op til i dag.

Med baggrund i bogen med samme titel og som er 4. bind i serien om Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie.

 

Tirsdag den 14 januar 2020 kl. 19.00

 

Klubaften som opfølgning på efterårets kursus, hvor kursisterne – og

gerne også andre – kan møde frem og få hjælp med opståede problemer

omkring slægtsforskning.

 

Tirsdag den 21 januar 2020 kl. 19.00

 

Klubaften startende med orientering om slægtsforskning ved hjælp af

DNA v/Ivan Jensen. Efterfølgende kan alle spørgsmål tages op.

 

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00

 

Foredrag ”Christian 2. - politik og personlighed” v/lektor Lars Bisgaard,

Syddansk Universitet.

Foredraget vil forsøge nærmere at belyse Christian 2.'s eftermæle.

Meget taler for, at man nok ikke uden videre skal købe billedet af ham

som en uligevægtig konge.

 

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00

 

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab herunder fastsættelse af kontingent for 2021

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Evt. forslag til behandling skal fremsendes til formanden

senest 10. februar 2020.

 

Efter generalforsamlingen vil der være et lokalhistorisk foredrag.

 

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00

 

Foredrag ”Aagadeskatten i Grenaa og Danmarks middelalderlige møntvæsen” v/museumsinspektør

Thomas Guntzelnick Poulsen, Museum Østjylland.

I 1910 blev der i Grenaa fundet en meget stor skat fra middelalderen bestående af over 12.000 mønter nedgravet i et lerkar. Fundet fortæller meget om, hvorledes møntvæsenet var opbygget i middelalderen.

 

 

Tirsdag den 17 marts 2020 kl: 19.00

Klubaften startende med orientering om ”Mediastream”, hvor man kan søge i alle de digitaliserede aviser v/Bent Kjeldsen, Grenaa Egnsarkiv.

Efterfølgende kan alle spørgsmål tages op.

 

 

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.00

Foredrag om Grenaa Havns historie indtil 2013 v/lokalhistoriker Jens Daugaard, Grenaa.

Foredraget vil fortælle om tilblivelsen af den nuværende havn og hvordan den i de næste 200 år voksede til den havn, som vi kender i dag. Anlægsarbejdet blev påbegyndt omkring 1810 med Englandskrigene som direkte årsag hertil. Men Grenaa havde jo været havnekøbstad længe før 1810, som foredraget også kommer ind på.


 


 


 

Bemærk!

 

Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset

Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00 (store Momme)

 

Klubaften, og generalforsamling

foregår i mødelokalet på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1,

 

8500 Grenaa 

 

 

 

 

 

program efterår 2019

HISTORISKE FOREDRAG.

 

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 19.00

 

Familiekrøniken” ved tidl. journalist, redaktør, direktør m.v. Dagmar Brendstrup, Ebeltoft.

Et foredrag om livet på slægtsgården ”Mariendal” gennem flere generationer.

Et foredrag om skæbne, kærlighed, død – og om børn, der bliver givet bort.

 

 

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19.00

 

Christian IV – en europæisk statsmand – ved historiker Steffen Heiberg,

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Ingen dansk konge står så stærkt i eftertidens bevidsthed som Christian IV.

Det skyldes dels hans mange bygninger, men også de ca. 3.000 breve,

vi har bevaret fra hans hånd, og som afslører både stærke og svage sider,

men frem for alt en særpræget personlighed. Hans liv blev et drama,

der for altid ændrede Danmarkshistorien.

 

 

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00

 

Det danske måltid i 15.000 år ved museumsinspektør Bettina Buhl, Det Grønne Museum, Gl. Estrup.

Et foredrag som kommer bag om måltidets kulturhistorie i Danmark – råvarerne,

tilberedningen og serveringen gennem tiderne. Hvad spiste vore forfædre?

Vi skal i køkkenet, i haven, på marken og selvfølgelig et spændende kig på de ældste danske kogebøger.

 

 

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.00

 

Regelbau – tyske bunkere i dansk tjeneste ved cand.mag. Rasmus Wichmann, Holstebro.

Foredraget handler om det danske forsvars store arbejde med at indarbejde tyske anlæg fra

2. verdenskrig i en ny forsvarsplan – nu vendt mod Sovjet.

Det var et stort arbejde med at flytte materiel rundt i landet og med at restaurere ødelagte bunkers,

hvilket fortsatte helt op til 1990'erne. Foredraget er baseret på foredragsholderens arbejde på

Koldkrigsmuseum Stevnsfort og Radarbunker Thyborøn.

 

 

 

 

 

 

FOREDRAG OM SLÆGTSFORSKNING.

 

Kom godt i gang med slægtsforskning!

I 4 fortløbende foredrag gennemgås de grundlæggende begreber i slægtsforskning.

Vi vil gennemgå de forskellige kildetyper og hvordan man finder kilderne online.

Vi vil præsentere nogle programmer til registrering af slægtsdata, nogle nyttige hjemmesider,

og endelig vil der blive givet en kort introduktion til DNA og slægtsforskning.

 

Foredragene holdes i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa tirsdagene 24. september, 8. oktober, 29. oktober og 12. november. Alle aftener kl. 19.00 – 21.00.

Foredragsholder er Ivan Jensen, der har mange års erfaring som slægtsforsker og underviser.

 

Forhåndstilmelding er nødvendig og skal ske senest tirsdag den 17. september til Ivan Jensen på mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gebyr samlet for alle 4 aftener udgør 50 kr., som betales 1. aften.

 

Hvis der er interesse for det, vil vi efterfølgende arrangere en workshop,

hvor deltagerne får lejlighed til at arbejde med deres egen forskning under vejledning af erfarne slægtsforskere.

 

ÅBENT HUS PÅ GRENAA EGNSARKIV.

 

Som et nyt tiltag afholder vi i samarbejde med Grenaa Egnsarkiv åbent hus tirsdagene den 8. oktober, 15. oktober og 22. oktober 2019 kl. 13.00 – 16.00

hvor alle interesserede blot kan møde op og få hjælp med spørgsmål m.v. både om slægtsforskning og/eller lokalhistorie.

 

Kyndige folk både fra Egnsarkivet og foreningen vil være til stede og forsøge at yde hjælp.

Det foregår i mødelokalet på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 8500 Grenaa.

 

 

Bemærk!

 

Alle foredrag foregår i Kulturhuset Pavillonen,

Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00 (store Momme)