Introducerede i Hyllested-Rosmus 1715-20.

De fødte mangler i kirkebogen for aarene 1715 - 1720, derfor har Birgitte Hansen lavet en liste over

introducerede i Hyllested - Rosmus, som hun haaber kan være til hjælp for andre slægtsforskere.

1715

 

 

 

Christen Broges Hustru i Ennegaard – kender ikke konens navn

 

 

 

Anne – er med i kirkebogen

Hans Rytters Hustru i Attrup – Sidsel Thomasdatter Knippel

Maren – er med i kirkebogen

Rasmus Andersen Soldats Hustru i Rosmus – Else Sørensdatter

Anne – er med i kirkebogen

Jens Pedersens Hustru i Attrup – Anne Jensdatter

Maren død 1718 (er lige med i kirkebogen, født 1715)

Niels Ladefogeds Hustru i Hyllested – Mette Nielsdatter

Mette Marie – er med i kirkebogen

Søren Højs Hustru i Rosmus

?

Jesper Rasmussens Hustru i Ennegård – Inger Pedersdatter Brandenborg

Peder

Povel Jensens Hustru i Strandhuset – Karen Christensdatter Vindelboe

?

Michel Terchilsens hustru i Rosmus – Karen Terchildsdatter

Bjørn – død 1725

Niels Madsens Hustru i Hyllested

Anne er med i kirkebogen, død 1722

….. Niels Kudskes …..

 

Anders Lauridssøns Hustru i Hyllested – Maren Rasmusdatter

Laus – er netop med i kirkebogen

Niels Bødkers Hustru i Hyllested – Anne Lausdatter

?

Niels Jensens Hustru i Balle

?

Peder Madsens Hustru i Hyllested – Maren Rasmusdatter

?

Mads Jensens Hustru i Hyllested

?

Anders Terchilsens Hustru i Rosmus – Gertrud Sørensdatter

Søren, død 1731

Peder Snedkers Hustru i Hyllested

?

Jacob Hansens Hustru i Hyllested – Dorethe Sørensdatter

Rasmus, død 1753

 

Ikke introduceret:

Elisabeth Degn, Peder død 1718 Dåben kan ikke findes så mulig født i 1715

 

 

1716

Forældre

Barn

Søren Vernersøns Hustru i Hyllested – Inger Jensdatter

Christen død 1716

Niels Skusters Hustru i Hyllested – Kirsten

Søren, død 1777

Terchilds Hustru i Strandhuset – Maren Pedersdatter

Jacob, død 1769

Jens Konges Hustru i Balle – Anne Christensdatter

Søren død 1716

Rasmus Snedkers Hustru i Balle

?

Christen Bondes Hustru i Attrup – Birgethe Lausdatter

Anders

Michel Lunds Hustru i Balle – hustru???

Kirsten

Hans Andersens Hustru i Hyllested – Maren Pedersdatter

?

Niels Smeds Hustru i Balle –Mette Vernedsdatter

Karen død 1716

Laurids Rasmussens Hustru i Rosmus – Maren Techildsdatter

Terchild, død 1718

Søren Smeds Hustru i Hyllested

?

Peder Knippels Hustru i Hyllested

Niels, død 1718

Rasmus Hiortes Hustru i Balle – Margrethe Hansdatter

Hans

Peder Madsens Hustru i Balle – Anne Rasmusdatter

?

 

1717

Rasmus Lunds Hustru i Balle - Karen Terchildsdatter

Søren, død 1719

Jens Ladekarls Hustru i Hyllested – Mette Nielsdatter

Maren, død 1718

Peder Andersens (Østergaard) Hustru i Hyllested – Johanne Christensdatter

Niels, død 1779

Niels Ammes Hustru i Attrup – Gertrud Pedersdatter

?

Lorents Coldings Hustru i Hyllested - ???

Dorthe, død 1779

Jens Pedersens (Vad) Hustru i Balle – Birgitte Michelsdatter

Niels, død 1718

Præstens Kone

Peder, død 1717

Niels Hansens Hustru i Hyllested – Inger Christensdatter

Maren, død 1717

Peder Jørgensens Hustru i Hyllested – Helvig Hansdatter

Hans, død 1718

Niels Kudskes Hustru i Attrup – Anne Kirstine Madsdatter

Anne, død 1718

Peder Rytters Hustru i Hyllested – Anne Erichsdatter

Kirsten. død 1785 og Dorthe død 1805

Niels Smeds Hustru i Attrup – Elisabeth Sørensdatter

Dødfødt barn

Søren Vernersens Hustru i Hyllested – Inger Jensdatter

? (kunne være en Jens, da der mangler en sådan i søskendeflokken)

Christen Broges Hustru af Ennegård – ???

Maren – dør 1786 70 år gammel

Niels Bødkers Hustru af Hyllested – Anne Lausdatter

?

Halvor Halvorsens Hustru af Hyllested

?

Niels Olufsens Hustru af Attrup - ???

Rasmus, død 1717

Mads Broges Hustru af Ennegård – Sophie Jensdatter Lund

?

 

Ikke introduceret

Forældre

Barn

Niels Rasmussen (Knippel) i Balle – Sidsel Christensdatter Lund

Karen, død 1718

Jens Pallesen

Karen som dør ½ år gammel i 1718 – ingen introduktion af konen som er død i 1717

 

1718

Jens Spendsens Hustru i Hyllested – Anne

Peder

Søren Pedersens Hustru i Hyllested – Anne Rasmusdatter

Bodil, død 1719 – begravet sammen med moderen

Jens Schyttes Hustru af Attrup – Maren Jensdatter

Jens, død 1718

Ennert Bentzsens Hustru af Hyllested – Kirsten Pedersdatter Nisses

Mette, død 1777

Frants Bjørnsens Hustru af Attrup – Maren Lausdatter

Else, død 1718

Niels Spendsens Hustru af Hyllested – Karen Jensdatter

?

Rasmus Coldings Hustru af Hyllested – Maren Rasmusdatter

Anne Marie, død 1719

Peder Helboes Hustru af Hyllested – Marie?

måske Bent Pedersen

Niels Smeds Hustru af Balle – Mette Vernedsdatter

Måske Niels Nielsen Hyrde

Oluf Andersens Hustru af Balle – ?????

Birthe

Niels Ladefogeds Hustru i Hyllested – Mette Nielsdatter

?

Søren Hvitveds Hustru af Ørup – Sophie Rasmusdatter

Rasmus, død 1777

Niels Smeds Hustru af Attrup – Elisabeth Sørensdatter

Jens, død 1769

Rasmus Hiorts Hustru af Balle Mølle – Margrethe Hansdatter

Else, død 1805

 

 

Peder Snedkers datter i Hyllested Maren dør 1719 næsten et år gammel? ingen introduktion af konen

 

1719

Niels Olesens Hustru af Attrup - ????

?

Niels Rasmussens (Knippel) Hustru af Balle – Sidsel Christensdatter Lund

Maren, død 1719 – der er en dødfødt begravet 26. dec. – så der har været tvillinger

Peder Jørgensens Hustru af Hyllested – Helvig Hansdatter

Peder, død 1779

Jacob Hansens Hustru af Hyllested – Dorethe Sørensdatter

Kirsten, død 1719

Jesper Rasmussens (Bruun) Hustru af Ennegård – Inger Pedersdatter Brandenborg

Karen, død 1754

Jens Pedersens Hustru af Attrup – Anne Jensdatter

Jens, død 1719

Peder Andersens (Østergaard) Hustru af Hyllested – Johanne Christensdatter

Anders, død 1785

Jens Skrædders Hustru af Hyllested – Anne Christensdatter

Maren, død 1731

Frants Bjørnsens Hustru af Balle – Maren Lausdatter

Else, død 1719

Povels Hustru af Strandhuset - Karen Christensdatter Vindelbo

Christen, død 1719

Jens Pedersens (Vad) Hustru af Balle – Birgitte Michelsdatter

Michel

Terchild Nielsens Hustru i Strandhuset – Maren Pedersdatter

Anne

Rasmus Snedkers Hustru af Balle - ???

?

Peder Knippels Hustru af Hyllested - ???

?

Hans Andersens Hustru af Hyllested – Maren Pedersdatter

?

Peder Madsens Hustru af Balle – Anne Rasmusdatter

Sidsel

Peder Jacobsens Hustru af Balle - ??? Første kone Sidsel Rasmusdatter er død i 1718

?

 

1720

 

Niels Kudskes Hustru i Attrup – Anne Kirstine Madsdatter

Peder, død 1720

Søren Pedersens Hustru i Hyllested – Marie Madsdatter (ny kone)

Anne, død 1720

Niels Bødkers Hustru i Hyllested – Anne Lausdatter

?

Peder Helboes Hustru i Hyllested – Marie?

?

Søren Vernersens Hustru i Hyllested – Inger Jensdatter

?

Christen Bondes Hustru i Attrup – Birgitte Lausdatter

Birthe, død 1789

Jens Schyttes Hustru i Attrup – Maren Jensdatter

Jens, død 1731

Niels Smed Hustru i Attrup – Elisabeth Sørensdatter

Dødfødt barn

Rasmus Hiorts Hustru i Balle – Margrethe Hansdatter

Elisabeth, død 1721

Michel Lunds Hustru i Balle - ???

Maren

Jacob Hansens Hustru i Hyllested – Dorethe Sørensdatter

?

Peder Andersen Skrædders Hustru i Hyllested – Marie Margrethe Rasmusdatter

?

Degnen Holstes Hustru

?

Jens Pallesens Hustru af Balle. – Anne Hansdatter (ny kone)

Hans, død 1720

Peder Rytters Hustru af Hyllested – Anne Erichsdatter

?

Peder Sørensens Hustru af Rosmus ????

?

Rasmus Coldings Hustru af Hyllested ?????

?

Præstens Hustru

?

Mejersken ved Rugård ??

?