Foredrag efterår 2017

Onsdag den 30. august 2017 kl. 19.00
 
Opstart på studiekreds ”Slægtsforskning”. 
Efterfølgende møder aftales denne aften.
 
Tirsdag den 5. september 2017 kl. 18.00
 
Besøg på Hoed Kalkværk, Nymandsvej 12, 8444 Balle. 
Mødetid kl. 18.00. 
Kalkværket har været drevet gennem 3 generationer og er et af 
Danmarks sidste igangværende.
 
Deltagelse kræver forhåndstilmelding seneste 29. august til 
Jens Daugaard – telefon 3045 9207.
Se nærmere i foreningens Nyhedsbrev.
 
Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.00
 
Foredraget ”Landhåndværk og landhåndværkere” 
ved museumsinspektør Gudrun Gormsen, Holstebro.
 
Livet på landet har forandret sig meget i de seneste 50 år. 
Engang myldrede det af liv. Her var mejeri, brugsforening, 
købmænd og mange forskellige landhåndværkere.
 
Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 19.00
 
Klubaften over temaet: ”Hvorledes gemmer/arkiverer vi vores 
slægtsforskning”. 
Der vil blive rettet speciel fokus på behandling af gamle fotos.
 
 
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00
 
Foredrag om lensgreven Mogens Frijs på Frisenborg 
ved forfatter og historiker Niels Clemmensen
med baggrund i ny bog, som forventes at udkomme måneden tidligere.
 
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.00
 
Klubaften over temaet: ”Hvorledes gemmer/arkiverer vi vores slægtsforskning”. 
Der vil blive orienteret om forskellige slægtsforskningsprogrammer.
 
Tirsdag den 5. december 2017 kl. 19.00
 
Foredraget ” Slavernes kyst og det moderne Ghana” 
ved cand.mag. Steen Ivan Hansen, Mårslet.
 
Med baggrund i 100 året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer 
fortæller foredraget om de dramatiske og gruopvækkende begivenheder, 
der i næsten 200 år foregik på Guldkysten og De Vestindiske Øer 
som en del af den såkaldte Trekanthandel med Danmark.
 
 
Bemærk!
 
Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset Pavillonen, 
Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00  (store Momme)
 
Studiekreds og klubaftener, 
foregår  i mødelokalet  på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 8500 Grenaa