program forår 2019

Tirsdag den 8. januar  2019  kl. 19.00
 
Foredrag ”Den tyske besættelse af Grenaa 1944 – 45” v/historiker Harald Jepsen, København. 
Foredraget vil fortælle om tyske planer med oprettelse af et tysk støttepunkt i Grenaa 
som et led i invasionsforsvaret, udbygning af Nordhavnen til torpedobåde samt 
kystmineproduktion i Grenaa og mineudlægning ud for kysten. 
Desuden omtales planerne om bygning af tankgrave på tværs af Djursland. 
Der fortælles også om den lokale sabotageaktivitet og dens effekt på den tyske krigsindsats. 
Foredraget er med baggrund i en del nyt kildemateriale, som foredragsholderen har gennemgået.
 
Tirsdag den 29 januar 2019 kl. 19.00
 
Klubaften med fokus på lægdsruller v/Ivan Jensen. 
Derefter fri snak om alt.
 
Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00
 
Foredrag ”Ertebølle køkkenmøddingen” v/seniorforsker Søren Henning Andersen, Moesgaard. 
Ertebølle køkkenmøddingen i Nordvesthimmerland er en af vore største og mest berømte køkkenmøddinger, 
som er navngivende for en hel stenalderperiode i Nordeuropa. De første udgravninger fandt allerede 
sted i slutningen af 1800-tallet, men blev først revideret i årene 1990-2000. I foredraget vil 
der blive givet en oversigt over stedet, dets betydning og en fremlægning af de nyeste forskningsresultater.
 
Tirsdag den 12. februar  2019  kl. 19.00
 
Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning.
3.  Forelæggelse af regnskab  herunder fastsættelse af kontingent for  2020
4.  Behandling af indkomne forslag.
5.  Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
6.  Valg af revisor og rivosersupplant
7.   Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der være et lokalhistorisk indslag. 
 
Tirsdag den 5. marts  2019  kl. 19.00
 
Gamle historiske film fra Grenaa  v/arkivleder Nina Adamsen, Grenaa Egnsarkiv. 
Arkivet råder over en stor samling ældre film fra steder og begivenheder i Grenaa og omegn. 
Arkivlederen har udvalgt en række film, som hun vil vise og kommenter. Der lægges op til 
et hyggeligt tilbageblik på 1900-tallets liv på egnen.
 
Tirsdag den 12 marts 2019 kl: 19.00
 
Klubaften med fokus på slægtsforskning på nettet v/Ivan Jensen. 
Derefter fri snak om alt.
 
Tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00
 
Foredraget ”Hvorfor taler vi dansk?” v/Marita Akhøj Nielsen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 
For 500 år siden var dansk et blandt flere sprog i Danmark. I kirken og blandt de lærde var latin enerådende. 
Mange af landets indbyggere havde plattysk, norsk, islandsk eller færøsk som modersmål. 
Plattysk var handelssproget i hele Østersøområdet. Så dansk var  trængt. Men reformationen ændrede situationen. 
Bibelen skulle oversættes til folks modersmål, og ved gudstjenesterne skulle der synges salmer på modersmålet.
 
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00
 
Forårsudflugt til Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgaard, 
hvor der vil være en rundvisning. 
Vi mødes ved museet kl. 19.00.
Arrangementet er gratis og kun for medlemmer. 
Forudgående tilmelding til formanden senest tirsdag den 23. april er nødvendig. 
Benyt evt. telefon 2427 3583 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Fra Grenaa kan man evt. benytte Letbanen, såfremt den er begyndt at køre til den tid.
 
Bemærk!
 
Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset 
Pavillonen,  Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00  (store Momme)
 
Klubaften, kursus og generalforsamling 
foregår  i mødelokalet  på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 
8500 Grenaa