Foredrag

program forår 2019

Tirsdag den 8. januar  2019  kl. 19.00
 
Foredrag ”Den tyske besættelse af Grenaa 1944 – 45” v/historiker Harald Jepsen, København. 
Foredraget vil fortælle om tyske planer med oprettelse af et tysk støttepunkt i Grenaa 
som et led i invasionsforsvaret, udbygning af Nordhavnen til torpedobåde samt 
kystmineproduktion i Grenaa og mineudlægning ud for kysten. 
Desuden omtales planerne om bygning af tankgrave på tværs af Djursland. 
Der fortælles også om den lokale sabotageaktivitet og dens effekt på den tyske krigsindsats. 
Foredraget er med baggrund i en del nyt kildemateriale, som foredragsholderen har gennemgået.
 
Tirsdag den 29 januar 2019 kl. 19.00
 
Klubaften med fokus på lægdsruller v/Ivan Jensen. 
Derefter fri snak om alt.
 
Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00
 
Foredrag ”Ertebølle køkkenmøddingen” v/seniorforsker Søren Henning Andersen, Moesgaard. 
Ertebølle køkkenmøddingen i Nordvesthimmerland er en af vore største og mest berømte køkkenmøddinger, 
som er navngivende for en hel stenalderperiode i Nordeuropa. De første udgravninger fandt allerede 
sted i slutningen af 1800-tallet, men blev først revideret i årene 1990-2000. I foredraget vil 
der blive givet en oversigt over stedet, dets betydning og en fremlægning af de nyeste forskningsresultater.
 
Tirsdag den 12. februar  2019  kl. 19.00
 
Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning.
3.  Forelæggelse af regnskab  herunder fastsættelse af kontingent for  2020
4.  Behandling af indkomne forslag.
5.  Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
6.  Valg af revisor og rivosersupplant
7.   Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der være et lokalhistorisk indslag. 
 
Tirsdag den 5. marts  2019  kl. 19.00
 
Gamle historiske film fra Grenaa  v/arkivleder Nina Adamsen, Grenaa Egnsarkiv. 
Arkivet råder over en stor samling ældre film fra steder og begivenheder i Grenaa og omegn. 
Arkivlederen har udvalgt en række film, som hun vil vise og kommenter. Der lægges op til 
et hyggeligt tilbageblik på 1900-tallets liv på egnen.
 
Tirsdag den 12 marts 2019 kl: 19.00
 
Klubaften med fokus på slægtsforskning på nettet v/Ivan Jensen. 
Derefter fri snak om alt.
 
Tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00
 
Foredraget ”Hvorfor taler vi dansk?” v/Marita Akhøj Nielsen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 
For 500 år siden var dansk et blandt flere sprog i Danmark. I kirken og blandt de lærde var latin enerådende. 
Mange af landets indbyggere havde plattysk, norsk, islandsk eller færøsk som modersmål. 
Plattysk var handelssproget i hele Østersøområdet. Så dansk var  trængt. Men reformationen ændrede situationen. 
Bibelen skulle oversættes til folks modersmål, og ved gudstjenesterne skulle der synges salmer på modersmålet.
 
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00
 
Forårsudflugt til Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgaard, 
hvor der vil være en rundvisning. 
Vi mødes ved museet kl. 19.00.
Arrangementet er gratis og kun for medlemmer. 
Forudgående tilmelding til formanden senest tirsdag den 23. april er nødvendig. 
Benyt evt. telefon 2427 3583 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Fra Grenaa kan man evt. benytte Letbanen, såfremt den er begyndt at køre til den tid.
 
Bemærk!
 
Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset 
Pavillonen,  Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00  (store Momme)
 
Klubaften, kursus og generalforsamling 
foregår  i mødelokalet  på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 
8500 Grenaa 

Foredrag efterår 2018

Tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00
 
Skeel'erne og deres herregårde på Djursland v/lokalhistoriker Jens Daugaard, Grenaa.
Djursland er rig på herregårde/hovedgårde, og man skal ikke køre langt, før der dukker èn op i landskabet; men i modsætning til tidligere finder vi i dag ikke en eneste ejer med slægtsnavnet Skeel/Scheel på disse gårde.
Anderledes var det, hvis vi skruer tiden tilbage til 1600-tallet. Her var Skeel-slægten helt dominerende med brødrene Albret og Jørgen Skeel i spidsen.
Foredraget vil indeholde dels en fortælling om slægten men mest om de gårde på Djursland, man gennem tiden var ejer af.
 
Tirsdag den 2. oktober 2018 – Udflugt
 
Aftenens arrangement er henlagt til Det Grønne Museum ved Gammel Estrup. I 2016 blev det besluttet, at Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm skulle flyttes til Gammel Estrup og sammenlægges med Dansk Landbrugsmuseum. 
Denne fusion er nu kommet helt på plads, og det nye fælles museum åbnede 29. marts 2018. Jagten, skoven, landbruget og maden er herefter samlet i et museum.
Aftenen byder på beretning af den nye direktør, Anne Bjerrekær om arbejde og fremtidsvisioner samt en rundvisning i en del af lokaliteterne. 
Afslutning med kaffe og kage.
Vi mødes ved indgangen kl. 18.30.
 
Deltagelse kræver forhåndstilmelding senest tirsdag den 25. sept. 2018 
til Jens Daugaard tlf. 3045 9207 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19.00
 
Klubaften
 
Ivan Jensen fortæller om Daisy og derefter spørgsmål og hjælp
hvis man har problemer med sin slægtsforskning.
 
 
Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00
 
Gjerrildbanens historie – en rejse gennem Norddjurs 
v/lokalhistoriker og togforsker Asger Christiansen, Aarhus.
Foredraget er baseret på foredragsholderens nye bogværk om den 
lokale jernbanes næsten 50-årige historie fra Ryomgaard over Gjerrild til Grenaa. 
Banens liv kom også til at præge de lokalsamfund, som den passerede. 
 
 
Tirsdag den 20 november 2018 kl. 19.00
 
Klubaften
 
Ivan Jensen fortæller om godsarkiverne og brugen af dem, derefter
spørgsmål og hjælp hvis man har nogle problemer med sin slægtsforskning.
 
 
Tirsdag den 4. december 2018 kl. 19.00
 
Chokoladens historie v/seniorforsker Annette Hoff, Den Gamle By, Århus.
Den danske chokoladehistorie bringer hele fortællingen om danskernes forbrug 
af chokolade fra 1700-årenes luksusdrik og frem til nutidens Yankie-barer og gourmetchokolade.
(Foredraget var opr. programsat til 6. marts 2018 men blev aflyst p.g.a. sygdom)
 
 
 
 
Bemærk!
 
Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset Pavillonen, 
Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00  (store Momme)
 
Klubaften, kursus og generalforsamling 
foregår  i mødelokalet  på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 
8500 Grenaa